TEAM BUILDING SUPLO - CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ

Ngày 18/11/2016 tới đây, salon tóc nam Suplo đầu tiên tại khu vực miền Nam sẽ chính thức mở cửa tại địa chỉ 136 Hùng Vương

Ngày 18/11/2016 tới đây, salon tóc nam Suplo đầu tiên tại khu vực miền Nam sẽ chính thức mở cửa tại địa chỉ 136 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10. Toà nhà 5 tầng tại đây cũng là trụ sở chính thức của Suplo khu vực miền Nam.

Sau khoảng thời gian khá lâu nhằm hoàn thiện quy trình & chất lượng dịch vụ tại 4 salon tại Hà Nội, Suplo đã chính thức tiến vào thị trường miền Nam. Đội ngũ nhân sự bao gồm những người thợ tóc (Stylist) trình độ cao đạt tiêu chuẩn của Suplo cùng nhóm quản lý có kinh nghiệm chinh chiến tại Hà Nội.

Ngày 18/11/2016 tới đây, salon tóc nam Suplo đầu tiên tại khu vực miền Nam sẽ chính thức mở cửa tại địa chỉ 136 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10. Toà nhà 5 tầng tại đây cũng là trụ sở chính thức của Suplo khu vực miền Nam.

Sau khoảng thời gian khá lâu nhằm hoàn thiện quy trình & chất lượng dịch vụ tại 4 salon tại Hà Nội, Suplo đã chính thức tiến vào thị trường miền Nam. Đội ngũ nhân sự bao gồm những người thợ tóc (Stylist) trình độ cao đạt tiêu chuẩn của Suplo cùng nhóm quản lý có kinh nghiệm chinh chiến tại Hà Nội.

Ngày 18/11/2016 tới đây, salon tóc nam Suplo đầu tiên tại khu vực miền Nam sẽ chính thức mở cửa tại địa chỉ 136 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10. Toà nhà 5 tầng tại đây cũng là trụ sở chính thức của Suplo khu vực miền Nam.

Sau khoảng thời gian khá lâu nhằm hoàn thiện quy trình & chất lượng dịch vụ tại 4 salon tại Hà Nội, Suplo đã chính thức tiến vào thị trường miền Nam. Đội ngũ nhân sự bao gồm những người thợ tóc (Stylist) trình độ cao đạt tiêu chuẩn của Suplo cùng nhóm quản lý có kinh nghiệm chinh chiến tại Hà Nội.